Poboljšanje performansi upita bez promene koda  

Kao što se iz naslova sesije dâ pretpostaviti, ovde će biti reči o tehnikama, trikovima, objektima, alatima, podešavanjima i ostalim magijama koje nam omogućavaju da poboljšamo performanse Transact-SQL upita i komandi, a da pritom ne menjamo kôd.

Nekada nemate pristup kodu, jer ste kupili gotov proizvod ili servis pa je zatvoren, nekad se kôd nalazi u aplikaciji kao ad-hoc, što znači da morate da ga potražite u bespućima code repository-a, pa uz uslov da uopšte imate pristup tamo, niste sigurni da li ćete menjajući kod povući i druge promene i upropastiti nešto drugo.

U incidentnim situacijama, čak i ako imate pristup kodu (u senzitivnim aplikacijama ili aplikacijama unutar firmi i insitucija koje su osetljive na promene) neretko ste primorani da čekate na dozvolu za promenu, i to najčešće od ljudi koji nemaju pojma o tome šta planirate da uradite.

U nabrojanim situacijama primeri obrađeni u ovoj sesiji biće Vam od velike pomoći.


Sesiju će lakše pratiti oni koji raspolažu barem osnovnim znanjima o SQL Serveru i Transact-SQL-u. Ostalima neka je dobri Gospod u pomoći.

SQL Server on Virtual Machines  

Napredni (300)

Srpski

90 %

Atlantic 2, 06.12.2022. 12:50 - 13:50