Vesti

Digitalizacija je doživela ubrzanje. Sve ono što je pre dve godine bilo usporavano u procesima digitalizacije,...

Sinergija je pratila globalne trendove i održala dva veoma uspešna digitalna izdanja u prethodne dve godine. Sada se...

Učešće na Sinergiji možete prijaviti koristeći jedan od svojih ličnih naloga na: Microsoft, Linkedin, Facebook,...

Sa zadovoljstvom objavljujemo da su nagrade koje dodeljuje Sinergija 21 osvojili učesnici sa sledećim ID...

Sinergija 21 je zvanično završila i svoj drugi dan, a ukupan broj posetilaca je bio blizu 2000 što je potvrda koliko...