Dragoljub Grubović

Dragoljub Grubović


Schneider Electric , Principal Software Architect
Serbia
 

Moje ime je Dragoljub. Radim u timu koji se bavi automtizacijom deployment procesa i implementacijom infrastrukturnih rešenja potrebnih za podršku Smart Grid software-a.
Moj posao je da prepoznam i ukažem na to da li je neku proceduru moguće automatizovati i da osmislim kako istu implementirati. Jedan od mojih glavnih ciljeva je da podignem svest o tome koliko je bitno da procesi budu automatizovani. Najviše volim da koristim PowerShell i DSC tehnologiju,.NET,Azure ARM template i Terraform.